Preprečevanje odvisnosti - podpora staršem:

Preprečevanje odvisnosti izvajam znotraj vzgojnega svetovanja ter delavnic zavestnega starševstva.

Pri otrocih ter najstnikih v začetnih fazah odvisnosti so starši ključni akterji preprečevanja in soočanja s problemom odvisnosti. Priporočam vam, da pri vztrajnih vedenjskih vzorcih ne čakate temveč se z njimi aktivno spopadete. V svetovalnem procesu vam pomagam prepoznati stopnjo težav, vzroke oz. dejavnike, ki vzdržujejo oz. stopnjujejo zasvojenost ter z vami naredim načrt soočenja.

 

Preprečevanje odvisnosti - podpora vzgojnim in drugim institucijam:

Pripravljam predavanja, daljša izobraževanja ali treninge ter interventne ukrepe ob prepoznani problematiki drog oz. drugih oblik tveganega vedenja, ki vodi v odvisnosti.

Lahko se odločite le za splošno predavanje, namenjeno ozaveščanju oz. prepoznavanju problematike odvisnosti. Ob razraščanju problema svetujem obširnejše načrtovanje soočanja s problematiko, ki vključuje analizo stanja in razumevanje vzrokov/dejavnikov, izdelavo strateškega načrta ter implementacijo s konkretnimi ukrepi.