Problematika kemičnih in nekemičnih odvisnosti terja čim prejšnjo celostno obravnavo.

K različnim odvisnostim pristopam s psihoterapevtskim in socialno pedagoškim znanjem, petletnimi izkušnjami s terapevtskim delom z odvisniki od prepovedanih drog ter še dodatnimi petim leti dela z mladostniki, ki so visoko rizični za razvoj odvisnosti.

Izvajam svetovanje, izobraževanja in druge oblike preprečevanja zasvojenosti - več v zavihku Preprečevanje odvisnosti.

Pri soočanu s problematiko zasvojenosti priporočam celostno psihoterapevtsko obravnavo, o kateri si lahko več preberete v povezavi Psihoterapija Metljak - odvisnosti.