Predavanja in izobraževanja za vzgojne ustanove, podjetja in knjižnice

Izvajam predavanja in izobraževanja za strokovne delavce in starše na različne tematike.

Nekatere vsebine imam vnaprej pripravljene, glede na vaše potrebe in pričakovanja pa tematiko prilagodim.

Pripravim lahko tudi vprašalnik za udeležence, na podlagi katerega pripravim predavanje.

Prednosti:

  • Predavanje vključuje splošna izhodišča, ki vabijo udeležence v analizo lastnega starševanja in prepoznavo napak
  • Predavanje usmerja v prepoznavo odnosnih potreb otroka/mladostnika in iskanje možnosti za izboljšanje odnosov
  • Udeleženci lahko aktivno sodelujejo ali vprašanja zapišejo anonimno na listek
  • Predavanju lahko sledijo delavnice, namenjene manjšim skupinam.

V predavanju vključujem izkušnje iz vzgojnega svetovanja in psihoterapije, znanje in dolgoletne izkušnje dela z mladostniki s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami ter izkušnje dela z odvisniki od prepovedanih drog.

Za okirno povpraševanje pokličite ali pišite - kontakt.